Φυσική ομορφιά, κουλτούρα και παράδοση, Ανατολή και Δύση όλα μαζί σε ένα μωσαϊκό κουλτούρας, ηθών και γλώσσας.  Το Πάσχα στο Τολό απεικονίζει ακριβώς αυτήν την ιδιομορφία