Οι Μυκήνες σήμερα είναι ένα μικρό χωριό περίπου 450 κατοίκων. Βρίσκεται  στο ΒΑ μυχό της πεδιάδας της Αργολίδας. Μέχρι το 1928 το χωριό λεγόταν Χαρβάτι.  Έκτοτε πήρε ξανά το αρχαίο του όνομα.  Οι σημερινοί κάτοικοι του χωριού καλλιεργούν τη γη των προγόνων τους, υποδέχονται και παρέχουν υπηρεσίες στους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται καθημερινά την περιοχή, η οποία είναι ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους, παγκόσμια γνωστός. Η ιστορία του τόπου φυσικά συνδέεται με τις αρχαίες Μυκήνες.  Εκεί που χτύπαγε η καρδιά του πρώτου σημαντικού χερσαίου ελληνικού πολιτισμού, του μυκηναϊκού.